O seu gabinete técnico en Ponteareas

O equipo do Gabinete Técnico Die conta cunha formación especializada que lle permite ofrecer servizos de calidade nos seguintes campos:

Enxeñaría técnica agrícola

Estudos topográficos
 • Medicións e deslindes
 • Peritacións e informes
 • Catastro - Trámites
 • Topografía: E.T. e GPS
 • Replanteos e parcelacións
 • Traídas de augas, mananciais e pozos
 • Herdanzas, impostos de transmisións, cupos, etc.
 • Análise de augas, viños e solos

Arquitectura

Consultoría ambiental
 • Proxectos
 • Dirección de obra

Consultoría ambiental

Consultoría ambiental
 • Sistemas de xestión ambiental (ISO 14001, EMAS)
 • Permisos, licencias, autorizacións ambientais
 • Localizamos fincas, catastramos e documentamos propiedades
Volver arriba